Kurum Kültürü ve Politikalar

-A +A

YAŞAM BİLİMLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI YÖNETİM POLİTİKASI

TÜBİTAK MAM’ın Yönetim Politikası doğrultusunda; araştırma geliştirme ve inovasyon yetkinliklerini kullanarak, en üst düzeyde başarıyı yakalamak ve yaratıcılığı geliştirmek için var olan uzmanlık alanlarında çalışmalar yapan, yeni uzmanlık alanları geliştiren, ülkemizin rekabet gücünü arttırarak toplumun refahına ve ekonomiye katma değer sağlayan, ülkemiz için bilimsel ve teknolojik sürdürülebilir çözümler üreten bir yapı olmaktır.

Bu politika çerçevesinde Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı, müşterilerine EN ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar, OIC/SMIIC 35 ve OIC/SMIIC 36 Helal Test Yapan Laboratuvarların Yeterliliği İçin Genel Şartlar, EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Şartlar ve EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.

Tüm Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı çalışanları

 • Hizmet ve ürün kalitesindeki sürekliliğin bilincindedir.
 • Laboratuvarlarının yeterliliğini, dürüstlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek veya zayıflatacak hiçbir uygulamaya dâhil olmaz.
 • Gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak  objektif olmayı taahhüt eder.
 • Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre kirlenmesini önlemeyi; doğal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi faaliyetlerini sürdürür.
 • Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı Yönetimi;
 • Kaynaklarını ulusal ve kurumsal önceliklere destek olacak şekilde geliştirmeyi ve yönetmeyi,
 • Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel ve teknolojik çözümler geliştirecek faaliyetler yürütmeyi,
 • Geliştirmiş olduğu bilimsel ve teknolojik çözümleri faydaya çevirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birlikteliği geliştirmeyi,
 • Hizmet ve faaliyetlerini en üst kalitede, güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve bilimsellik ışığında yürütmeyi,
 • Yetkin personel görevlendirmeyi, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine sürekli artan kalitede hizmet vermeyi,
 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle; çevre, iş sağlığı ve güvenliği  ile  ilgili kanun / mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı, faaliyetleri sırasında olası çevre kazalarından ve acil durumlardan oluşacak çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri güvence altına alarak kontrol altında tutmayı, denetim yöntemlerini tanımlamayı,
 • Sürekli kurumsal gelişim felsefesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve diğer yükümlülükler, iş etiği, çevre, laboratuvar akreditasyonu, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite ilke ve standartlara uyumlu çalışmayı,
 • EN ISO/IEC 17025 Uluslararası Standardı’nın gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine sürekli artan kalitede hizmet vermeyi,
 • Helal alanında deney yapan laboratuvarlarında OIC/SMIIC 35 ve OIC/SMIIC 36 standart gerekliliklerini karşılamayı,
 • Tüm hizmet ve faaliyetlerinde çevreyi koruyarak doğal kaynakları verimli kullanmayı, kirliliği kaynağında önlemeyi, yeniden kullanım ve geri dönüşümü desteklemeyi,
 • Tüm personelin kalite sistem dokümantasyonu ve kalite politikasını benimsenmesini, öğrenmesini ve kendi işlerinde uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmesini sağlamayı  

 

taahhüt eder.