Gıda İnovasyon Teknolojileri

-A +A

Gıda İnovasyon Teknolojileri Araştırma Grubu; temel çalışma alanları «Gıda İşleme ve Muhafaza Teknolojiler»i ile «Fonksiyonel ve Takviye Edici Gıdalar» konuları ekseninde uzmanlaşan bir araştırma grubudur. Grubun araştırma alanları, «tarladan-sofraya» gıda değer zincirinde gıdaların işlenmesi, yeni teknolojilerin gıdalara uygulanması, yeni gıda ürünleri ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, fonksiyonel gıda ve formülasyonlarının geliştirilmesi, gıda kompozisyonu ve biyoaktiflerin  / fitokimyasalların karakterizasyonu konuları olarak sayılabilir.

Özellikle;

 • Gıda işleme teknolojilerinin iyileştirilmesi/geliştirilmesi,
 • Alternatif işleme teknolojileri (omik ısıtma, elektrolize su, uv sistemleri, soğuk plazma),
 • Alternatif proteinler,
 • Yeni katma değeri yüksek ürünler ve üretim teknolojileri geliştirme,
 • Pilot ölçekli üretim uygulamaları,
 • Matematiksel modelleme ve proses optimizasyonu,
 • Gıda kompozisyon veri üretimi, yönetimi ve kullanımı,
 • Gıdalarda fitokimyasal ve biyoaktif bileşiklerin karakterizasyonu,
 • Biyokimyasal analizler ve klinik araştırmalar,
 • Gıdaların zenginleştirilmesi ve formülasyon geliştirmesi,
 • Özel amaçlı fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi ve sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesi,
 • Prebiyotikler ve probiyotikler,
 • Fermente ürünler/ fermantasyon üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • Fermente ürünlere yönelik yerli starter kültür geliştirilmesi,
 • Gıdaların soğuk zincir sistemi içinde işleme, ambalajlama, taşıma ve depolama koşullarının belirlenmesi ve yeni uygulamalar geliştirme,
 • Az işlem görmüş, tüketime hazır ve kolay hazırlanan gıdalar için kalitenin iyileştirilmesi, muhafaza ve ambalajlama teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • Yeni  nesil ambalaj malzemeleri (aktif ve akıllı ambalaj) geliştirme ve gıdalarda uygulanması,
 • alanlarında araştırmalar gerçekleştirmekte ve proje bazlı faaliyetler yürütmektedir.

Gıda İnovasyon Teknolojileri Araştırma Grubu öncülüğünde kurulan Türkiye Gıda İnovasyon Platformu - TÜGİP (www.tugip.org.tr) aracılığı ile gıda değer zincirinde yer alan tüm paydaşlar için bir katalizör görevi yaparak, sistematik olarak sorunları derlemek ve çözüm önerileri ile yol haritası belirlemek faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, AB fonları ile desteklenen en büyük bütçeli ArGe projesi olma özelliği ile öne çıkan ve araştırma grubumuz tarafından yürütülen IPA-INNOFOOD projesi kapsamında, Gıda İnovasyon Merkezi hayata geçirilmiştir. Gıda İnovasyon Merkezi çatısı altında 9 adet pilot ölçekli üretim hattı ve  araştırma laboratuvarı bulunmakta, gıda sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda altyapı kullanımı, danışmanlık, eğitim ve analiz hizmetleri de verilmektedir.

Gıda İnovasyon Teknolojileri Araştırma Grubu %56’sı doktora, geri kalanı yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle 25 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir. TC Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çeşitli özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ve AB Çerçeve Programı kapsamında yurtdışı araştırma merkezleri işbirliği ağı içerisinde yer almaktadır.