PHENOLACTWİN PROJESİNİN AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

-A +A

Avrupa Birliği H2020-WIDESPREAD-2020-5 Twinning çağrısı kapsamında kabul edilen, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün koordinatör olduğu “PhenolAcTwin- Enhancing Research and Innovation Capacity of TUBITAK MRC Food Institute on Dietary Polyphenols and Bioavailability/Bioefficacy” projesi 01 Aralık 2020 tarihinde başladı. PhenolAcTwin; AB-H2020 çağrıları kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK’ın ilk kez koordinatör olduğu iki projeden biri olma özelliğini taşımaktadır.

PhenolAcTwin projesinin açılış toplantısı 3 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya, proje ortakları CSIC (Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas- İspanya), QIB (Quadram Institute Bioscience-İngiltere) ve INRAE (Institut National De Recherche Pour L'agriculture, L'alimentation Et L'environnement-Fransa) kurumlarından proje üyeleri ve AB Research Executive Agency (REA) ofisinden Project Officer katılım sağladı. Proje faaliyetleri ve hedeflerinin görüşüldüğü toplantıda, projenin 2021 yılı faaliyetleri planlandı.

06.01.2021