Türkiye’nin Gıda Sektöründe Ar-Ge, İnovasyon ve Teknolojik Atılımı Başladı!

-A +A

“Gıda Endüstrisinde Bölgesel Rekabet Edebilirliği Geliştirmek Amacıyla Araştırma ve İnovasyon Tesislerinin Kurulması” [INNOFOOD] Projesi kapsamında kurulan “Türkiye Gıda İnovasyon Platformu, TÜGİP” faaliyetleri bölgesel ve yerel kurum ve kuruluşların bir araya gelerek gıda sektörünün ihtiyaçlarını, güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri tartıştıkları 16 farklı çevrimiçi çalıştay ile başlatıldı.

TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsünün ev sahipliğinde ve INNOFOOD Projesi uzmanları eşliğinde gıda sektörünün bölgesel olarak detaylı analiz ve değerlendirmesine olanak sağlayan Çalıştaylar, Kalkınma Ajanslarından 67, üniversite, TTO ve Teknokentlerden 58, Ticaret ve Sanayi Odalarından 32, İhracatçı Birliklerinden 17, Kamu Araştırma Enstitülerinden 8, Üretici birliklerinden 6, diğer kamu kuruluşlarından 6 ve özel sektör kuruluşlarından 100 katılımcı olmak üzere yaklaşık 300 katılımcı ile gerçekleştirildi. Özel sektör kuruluşları; Süt ve Süt ürünleri 21, Şekerleme 13, Et ve Et ürünleri 12, Hububat 11, İçecekler 8, Kuruyemiş 8, Tüketime Hazır Gıda 7, Deniz Ürünleri 6, Meyve ve Sebze 5, Baharatlar 4, Yağ 3 ve Arı Ürünleri 2 katılımcı ile farklı sektörlerden oluşuyor.

Ocak ayında, Gebze ve çevresini kapsayacak bölgesel çalıştay ile çalıştaylar tamamlanacak. Bir ay içerisinde gerçekleştirilen çalıştaylar sonucunda elde edilen bilgiler ile bölgesel olumlu ve iyileştirmeye açık alanlar, GZFT (Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi ve genel değerlendirmeler sonucunda Türkiye’nin Gıda Alanındaki Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemi (SRIA) oluşturulacak.
 

Fotoğraflar

06.01.2021