Gıda ve yemlerde PCDD/F ve PCB analizinde yeni gelişmeler çalıştayı – Numune hazırlamada yeni yaklaşımlar

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü tarafından 6 Ağustos 2015 tarihinde dioksin analizleri için numune hazırlığı konulu uluslararası bir çalıştay düzenlenmektedir. Bu çalıştayın amacı katılımcıları PCDD/F ve PCB analizleri için örnek hazırlamada gelinen en yeni gelişmeler konusunda bilgilendirmektir.

Çalıştay kapsamında, kalıcı kirleticiler olan, dioksinler ve PCB bileşiklerinin gıda ve yemlerdeki analizinde yeni nesil clean-up sistemlerin kullanılmaları anlatılacaktır. PCDD/F ve PCB analizleri ile ilgili güncel Avrupa Birliği Regulasyonları hakkında bilgi verilecektir. PCDD/F ve PCB numune clean-up sistemleri ile ilgili yeni gelişmeler tartışılacaktır.  Ayrıca, gerçek numuneler kullanılarak clean-up işlemleri uygulamalı olarak gerçekleştirilecek ve numuneler analiz edilerek sonuçlar değerlendirilecektir. 

26.06.2015