Hibridoma Teknolojisi ve Antikora Dayalı Tanı Sistemleri Uygulamalı Eğitimi

-A +A

KURS ORGANİZATÖRLERİ: Doç. Dr. Fatıma YÜCEL, Dr. Esin AKÇAEL, İlkay Göksu POLAT (MSc), Göknur Gizem DİNÇ (MSc)

EĞİTİM TARİHİ: 19-23 Şubat 2024

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 Ocak 2024  

AMAÇ

İnsan, hayvan ve bitki hastalıklarının önlenmesi, çevre, gıda ve savunma alanında çeşitli katkı ve kirleticilerin kontrol edilebilmesinde, doğru tanı çözüm için ön koşuldur.

Antikorlar, bu alanlarda belirli maddelerin varlığını veya yokluğunu, miktarını veya yerini tespit etmede kullanılan en özel reaktiflerdir.  İnsan, hayvan veya bitkilerde hastalık etkeni veya belirticileri veya gıda ve çevre kirleticilerine karşı yüksek özgünlük ve afinitede üretilerek etkin immünolojik tanı sistemlerinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri’nde 30 yıldan beri, çeşitli projeler ve iş birlikleri kapsamında özgün tanı sistemlerinde algılayıcı molekül olarak bitki, hayvan, gıda, insan patojenleri, insan protein ve hormonları gibi değişik antijenlere karşı monoklonal/poliklonal antikorlar üretilmekte ve bu antikorlara dayalı test sistemleri geliştirilmektedir.

Türkiye’de tanı pazarı büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bu nedenle tanı pazarında kullanılan kit ve diğer tanı sistemlerinin temel öğesi durumundaki antikorların ve antikora dayalı tanı sistemlerinin ülkemizde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için araştırma grubumuzda sağlanan bilgi birikiminin eğitim programları ile paylaşımı amaçlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

TEORİK DERSLER

 • Hibridoma Teknolojisi ve Monoklonal Antikorların Üretilmesi 
 • Büyük Ölçekte Monoklonal Antikor Üretimi
 • Monoklonal Antikorların Karakterizasyonu ve Saflaştırılması
 • İmmünolojik Tanı Sistemleri (ELISA, Yatay Akış Testi, Biyosensörler)

UYGULAMALAR

 1. İmmünojenik madde hazırlanması
 2. Monoklonal antikor üretimi için immünizasyon yöntemleri
 3. İmmün yanıt kontrolü
 4. Hücre füzyonu
 • Besleyici hücre (feeder cell) izolasyonu
 • Dalak ve lenf düğümlerinden lenfosit (immün hücre) izolasyonu
 • Myeloma hücre kültürü
 1. Özgün antikor üreten hibridomaların seçimi (ELISA)
 2. Monoklonal antikorların saflaştırılması (Kromatografik ve elektroforetik sistemler)
 3. Yatay akış (hızlı) testi uygulamaları

KATILIMCI PROFİLİ

Tıp doktorları, biyologlar, veterinerler, eczacılar, ziraat mühendisleri ve ilgili alanlarda öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve konuya ilgi duyan tüm araştırmacılar katılabilirler.

 EĞİTİM ÜCRETİ

Katılımcı Türü Eğitim Ücreti TL (%20 KDV dahil)
Öğrenci (Lisans, Y. Lisans, Doktora öğrencisi) 20.000
Öğretim Üyesi/Araştırma Görevlisi /Diğer Kamu Çalışanları 30.000
Özel Sektör Çalışanları 40.000

KONAKLAMA VE DİĞER BİLGİLER

Konaklama: Katılımcıya aittir.

Eğitim dili Türkçedir. Katılımcılara “Eğitim Sertifikası“ verilecektir. Katılımcılar eğitimin düzenleneceği TÜBİTAK MAM BKTM Binası ile İstanbul, İzmit, Yalova ve Gebze'ye gidiş dönüşlerde kurum servislerinden ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir. Eğitime katılmak isteyen adayların son başvuru tarihinden önce aşağıdaki başvuru çizelgesini doldurarak fatma.yucel@tubitak.gov.tr ve esin.akcael@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Eğitim ücretlerinin yatırılması hakkında detaylı bilgi, eğitime kabul edilen katılımcılara iletilecektir.

Başvuru çizelgesi için tıklayın.

Yazışma Adresi:

 Doç. Dr. Fatıma YÜCEL

Dr. Esin AKÇAEL

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi
Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı

Biyolojik Tespit ve Tanı Teknolojileri Araştırma Takımı

P.K. 21, 41470 Gebze-KOCAELİ

Tel: 0262 677 33 36 ve 0262 677 33 55

30.11.2023