ABD HEYETİ TÜBİTAK GEBZE YERLEŞKESİNİ ZİYARET ETTİ

-A +A

ABD İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Fleur Cowan, ABD Ankara Büyükelçiliği Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Benjamin Embury ve ABD Ankara Büyükelçiliği’nde İkinci Katip Michael Culver bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren ABD'li kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarıyla olası iş birliği imkanlarının ele alınması konusunda TÜBİTAK Gebze Yerleşkesini ziyaret etti.

TÜBİTAK MAM Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; ABD İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Fleur Cowan ve berberindeki heyet ile TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. İsmail Doğan, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy,  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan Başkatip Hüseyin Özen, TÜBİTAK BİLGEM Mühendislik Uygulamaları Başkan Yardımcısı Celal Mızrak, TÜBİTAK BİLGEM Satış ve Pazarlama Müdürü Ahmet Serdar Yücel, TÜBİTAK UİDB Bilimsel Programlar Başuzmanı K. Melike Ergün ve TÜBİTAK MAM Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü’nden Başuzman Yusuf Kılıç katılım sağladı.

Toplantıda TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan tarafından “Daha Güçlü Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemleri için Birlikte Yaratmaya Dayalı İş Birliği” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Bu sunumda, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde TÜBİTAK’ın yeri, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinin çalışma alanları, TÜBİTAK’ın uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birliği konusunda küresel bakış açısı hakkında bilgi verdi.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. İsmail Doğan'ın sunumu sırasında, Ar-Ge ve inovasyonun güçlü bir ekosistemin temel taşları olduğu vurgulandı. TÜBİTAK'ın bu alandaki önemli rolü, yenilikçi projeleri destekleme ve geliştirme çabalarıyla öne çıktı. Dr. Doğan, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinin geniş çalışma alanlarına dikkat çekerek, bu birimlerin farklı disiplinlerdeki uzmanlıklarıyla katma değer yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Aynı zamanda, TÜBİTAK'ın uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birliğinin, küresel ölçekte bilgi paylaşımını ve inovasyonun hızlanmasını nasıl desteklediğine dair kapsamlı bir bakış açısı sunuldu. Bu iş birliğinin, sadece bilimsel gelişmeleri değil aynı zamanda uluslararası ilişkilerin güçlenmesini sağladığı ifade edildi. Dr. İsmail Doğan, birlikte yaratmaya dayalı iş birliğinin, daha güçlü ve sürdürülebilir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemlerinin oluşturulmasında kritik bir rol oynayacağının altını çizerek sunumunu tamamladı.

TÜBİTAK MAM Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü’nden Başuzman Yusuf Kılıç tarafından TÜBİTAK MAM’ın altyapıları, faaliyetleri, ürünleri, yürütülen uluslararası projeler ve iş birliği yapılabilecek potansiyel alanlara yönelik sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, TÜBİTAK MAM'ın etkileyici altyapısının ve kapsamlı faaliyet alanlarının altı çizildi. Kılıç, katılımcılara TÜBİTAK MAM'ın bilimsel ve teknolojik yeteneklerini, laboratuvar altyapısını ve araştırma olanaklarını detaylı bir şekilde aktardı. Aynı zamanda, TÜBİTAK MAM'ın ürün portföyü hakkında bilgi vererek, sektördeki yenilikçi ürünlerin geliştirilmesindeki rolünü vurguladı. Sunumunun bir diğer önemli odak noktası, TÜBİTAK MAM'ın uluslararası düzeyde yürüttüğü projeler ve iş birliği olanaklarıydı. İş birliği yapılabilecek potansiyel alanlara yönelik bilgi vererek sunumunu gerçekleştirdi.

Son olarak TÜBİTAK BİLGEM Satış ve Pazarlama Müdürü Ahmet Serdar Yücel tarafından TÜBİTAK BİLGEM Enstitüleri, çalışma alanları, dijital teknolojiler, robotik teknolojiler, siber güvenlik teknolojileri yeteneklerine dair sunum gerçekleştirildi. Ahmet Serdar Yücel'in sunumu sırasında, TÜBİTAK BİLGEM Enstitüleri'nin geniş ve çeşitlendirilmiş çalışma alanlarına odaklandı. Yücel, katılımcılara dijital teknolojilerin hızla değişen dünyadaki rolünü ve TÜBİTAK BİLGEM'in bu alandaki uzmanlığını ayrıntılı bir şekilde aktardı. Aynı zamanda, robotik teknolojilerin endüstri ve yaşamın çeşitli alanlarındaki önemini vurgulayarak, TÜBİTAK BİLGEM'in robotik alanındaki yeteneklerini paylaştı. Sunumun öne çıkan bir diğer noktası, siber güvenlik teknolojilerinin günümüzdeki kritik rolüydü. Ahmet Serdar Yücel, TÜBİTAK BİLGEM'in siber güvenlik alanındaki uzmanlığını ve güvenli dijital dünyanın oluşturulmasına yönelik çalışmalarını detaylı bir şekilde anlattı. Sunumun sonunda, TÜBİTAK BİLGEM Enstitüleri'nin sektörel iş birlikleri konusundaki vizyonunu katılımcılarla paylaşarak sunumunu tamamladı.

İş birliği toplantısı ve sunumlar sonrasında, Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Gıda İnovasyon Merkezi ve Medikal Biyoteknoloji Mükemmelliyet Merkezi gezildi. Laboratuvarda yapılan çalışmalar ve ürünler hakkında görevli personel tarafından ABD heyetine detaylı bilgi verildi.

Fotoğraflar

11.08.2023