PRO-METROFOOD Projesi Tamamlanıyor

-A +A

PRO-METROFOOD Uluslararası Sempozyumu “Hammadde ve ürünlerde metroloji, otantisite ve izlenebilirlik” konusunda, Selanik Aristotle Üniversitesi (AUTH), Yunanistan Araştırma ve Teknoloji Merkezi (CERTH)-Uygulamalı Biyolojik Bilimler Enstitüsü (INAB) ve Yunan Metroloji Enstitüsü (EIM) işbirliği ile 01 Ekim 2017 tarihinde düzenlendi.

Sempozyumda PRO-METROFOOD projesi kapsamında yapılan çalışmalar poster oturumu sırasında sunuldu. Ayrıca ESFRI (Araştırma Altyapıları Avrupa Strateji Forumu), ilgili Bakanlıklar ve farklı paydaşların temsilcilerinin katılımıyla “Tarımsal Gıda ve Beslenme Sektöründe Ulusal, Avrupa Birliği ve Küresel Düzeyde Araştırma Altyapıları: Mevcut Durum ve Gelecek” konusunda yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Sempozyum ve yuvarlak masa toplantıları “3rd IMEKOFOODS Uluslararası Konferansı”nın ön aktivitesi olarak düzenlendi.

PRO-METROFOOD projesinin 3. Genel Kurul Toplantısı ise 30.09.2017 tarihinde yapıldı. Toplantı sırasında proje kapsamında yapılan çalışmalar ve projenin devamı niteliğinde başvurusu yapılan “ESFRI Roadmap 2018” hakkında bilgi verildi. METROFOOD projesinin “Önem Derecesi Yüksek Proje” konumundan “Aktif Proje” konumuna alınması için Araştırma Altyapıları Avrupa Strateji Forumu Yol Haritası 2018 (ESFRI Roadmap 2018) başvurusu 30.08.2017 tarihinde yapıldı.

PRO-METROFOOD projesi kapsamında “Gıda ve Beslenmede Metroloji” isimli eğitimi ise 19-23.06.2017 tarihlerinde Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi (CULS), Agrobiyoloji, Gıda ve Doğal Kaynaklar Fakültesi’nde (Prag) düzenlendi. TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nden iki araştırmacının eğitim aldığı organizasyonda, araştırmacılarımızdan Dr. Hayrettin Özer ve Dr. Aytunga Arık Kibar “Gıda analiz laboratuvarlarında iç ve dış kalite kontrol faaliyetleri” ve “Gıdalarda otantisitenin belirlenmesinde etkin bir araç olarak diferansiyel taramalı kalorimetri” konularında eğitim verdi.
(http://www.metrofood.eu/)

Fotoğraflar

25.12.2017