REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI: ETKİSİ VE ÖTESİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

-A +A

Türkiye ve Avrupa Birliği'nin sanayi politikasına katkı sağlayan projelerin tanıtılması amacı doğrultusunda 15-16 Mart tarihlerinde TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü Müdür V. Doç. Dr. Cesarettin ALAŞALVAR’ın katılımı ile “Rekabetçi Sektörler Programı: Etkisi ve Ötesi Etkinliği’’ gerçekleştirildi.

Stratejik içerik temalı Ar-Ge projeleri panelinde, IPA-INNOFOOD Projesi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu  (TÜGİP) tanıtıldı. Tema konuşması TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL tarafından gerçekleştirilen programda, Ar-Ge, enerji ve yeşil mutabakat, yaratıcı endüstriler gibi konular, sektörlerdeki mevcut durum ve ileriye dönük stratejiler tartışıldı. Doç. Dr. Cesarettin ALAŞALVAR, stratejik içerik temalı Ar-Ge panelinde, panelist olarak yer aldı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü’nün yürütücüsü olduğu “IPA-INNOFOOD Gıda Endüstrisinde Bölgesel Rekabet Edebilirliği Geliştirmek Amacıyla Araştırma ve Yenilik Tesislerinin Kurulması Projesi”, ülkemizin kalkınmada öncelikli bölgeler olarak tanımlanan 12 Düzey II bölgesinde ve Gebze’de, gıda ve içecek sektöründe hizmet veren KOBİ’lere destek olmak amacıyla araştırma, laboratuvar ve yenilik tesislerinin kurulması olmak üzere büyük bir altyapı yatırımı içeren Ar-Ge projesidir. Proje ile gıda ve içecek sektöründe hizmet veren KOBİ’lerin; ürün kalitesini ve güvenliğini iyileştirmelerine, Ar-Ge temelli ürün/üretim teknolojisi geliştirmelerine, uluslararası ve ulusal pazarda rekabet etme gücünü arttırmalarına destek olunması amaçlanıyor.

Bu amaca hizmet etmek üzere proje sayesinde gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm aktörler için bir iletişim ağı ve kümelenme platformu olan TÜGİP hayata geçirilmiştir. Ayrıca, ileri gıda güvenliği laboratuvarı ve pilot tesisinden oluşan Gıda İnovasyon Merkezi ile bölgesel laboratuvarlar ve sistemler kurulmaktadır.

Bölgesel laboratuvar ve sistemler kapsamında, Giresun’da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı pilot ölçekli yenilikçi bir fındık kurutma tesisi ve gıda test/analiz laboratuvarı kurulması planlanırken, Gaziantep’te Antepfıstığı için bilimsel ve teknolojik açıdan tam donanımlı, pilot ölçekte işleme hattı kurularak fıstık işleme koşullarının iyileştirilmesi planlanmaktadır. Şanlıurfa’da da mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin gerçekleştirildiği bir gıda test/analiz laboratuvarı kurulması öngörülmektedir.

Fotoğraflar

19.03.2021