SARS Cov-2 Spesifik Monoklonal Antikor ve Antijenleri Satışta Çıkarıldı

-A +A

COVID-19, tüm dünyada olağandışı bir şekilde yayılım gösteren SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu, şiddetli akut solunum yolu sendromu olan bir tür viral pnömonidir. SARS-CoV-2 pandemisinin hem sağlık sistemlerini hem de dünya ekonomisini etkilemesi, aşı, ilaç ve teşhis sistemlerinin (ELISA test, hızlı tanı testleri, PCR vb.) geliştirilmesi için yoğun çalışmalar gerektirdi. Salgından bu yana TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün (GMBE), farklı disiplinlerdeki araştırmacıları tarafından yoğun Ar-Ge faaliyetleriyle SARS-CoV-2 ile ilgili rekombinant protein ve virüse özgül antikorlar hızlı bir şekilde geliştirildi.

SARS-CoV-2 Antikorları

TÜBİTAK MAM GMBE tarafından,  COVID-19 Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve kit üreticilerine hammadde sağlamak için SARS-CoV-2 antijenlerine (S1, RBD, NP) karşı YERLİ olarak geliştirilen monoklonal  (MAb) ve poliklonal (PAb) özellikte geniş bir antikor koleksiyonu oluşturuldu. Bu antikorlar anında tespit ile hızlı tarama sağlayabilen yatay akış testleri, ELISA ve antikor tabanlı diğer uygulama alanlarında (biyosensör, immünohistokimyasal teknikler) ve in vivo hayvan çalışmalarında kullanılabiliyor.

SARS-CoV-2'ye karşı serolojik tabanlı test kitleri (ELISA, Hızlı tanı testleri) geliştirmek isteyen firmalara ticari olarak satışı mümkündür.

ANTİJEN ANTİKORLAR KODU
SARS-CoV-2 S1 (Spike protein) Tavşan (PAb) MAM-00
SARS-CoV-2 NP (Nucleocapsid protein) Tavşan (PAb) MAM-01
SARS-CoV-2 S1 (Spike protein) Fare (MAb) MAM-02
SARS-CoV-2 Spike/ Receptor Binding Domain (S1/RBD) Fare (MAb) MAM-03
Nucleocapsid protein (NP) Fare (MAb) MAM-04
Nucleocapsid protein (NP) Fare (MAb) MAM-05
Nucleocapsid protein (NP) Fare (MAb) MAM-06

Sandviç ELISA Tabanlı SARS-CoV-2 antijen tespit kitleri ve Yatay Akış Testlerin de kullanılmak üzere S1 ve NP tabanlı Monoklonal Antikor Çiftlerimiz bulunuyor.

Tabloda verilen antikorlar, geliştirilmek istenen kitlerde (ELISA, Hızlı tanı testleri vb.) tespit antikoru veya yakalayıcı antikor olarak kullanılabilir. TÜBİTAK MAM GMBE olarak yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda hem NP proteini hem de S1 proteini için uygun antikor çiftleri önerilebilmektedir.

Rekombinant SARS-CoV-2 Antijenleri

SARS-CoV-2 araştırmaları ve kit geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere SARS-CoV-2 rekombinant antijenleri geliştirildi. Bu reaktifler, SARS-CoV-2'ye karşı serolojik testlerin geliştirilmesine ivme kazandırmıştır. Virüsün Nükleokapsid bölgesi evrimsel süreçte en iyi korunan bölgedir. Bu nedenle Nükleokapsid proteini (NP)  teşhis kitlerinde en çok tercih edilen hedef bölgedir. TÜBİTAK MAM GMBE olarak bu kitlerde kullanmak üzere YERLİ rekombinant NP geliştirildi ve kullanılabilirliği gösterildi.

ANTİJEN ADI EKSPRESYON VEKTÖRÜ TAQ KODU
Rekombinant Nukleokapsid (NP) proteini E. coli his-tag, GEN02
Rekombinant Main proteaz (Mpro, 3CL Protease) proteini E. coli his-tag, GEN03

Fotoğraflar

27.12.2021