TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü TÜGİP Kurumsal Paydaş Çalıştayı’na Ev Sahipliği Yaptı

-A +A

TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü, gıda ve içecek sektöründe KOBİ’lerin ve girişimlerin Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen TÜGİP (Türkiye Gıda İnovasyon Platformu) Kurumsal Paydaş Çalıştayı’na, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımı ile 25 Ocak 2021'de ev sahipliği yaptı.

Özel sektör kuruluşlarından sivil toplum örgütlerine, kamu araştırma enstitülerinden üniversitelere kadar değişen yelpazede gıda sektörü paydaşıyla gıda ve tarımda küresel eğilimlerin ve ülkemiz için fırsat ve tehdit alanlarının tartışıldığı toplantıda, gıda sektörünün Ar-Ge ve inovasyon konularındaki ihtiyaçlarının ve önceliklerinin belirlenmesi amaçlandı.

66 kurum ve kuruluştan 150’ye yakın temsilcinin yer aldığı Çalıştay, TÜGİP’in “rekabetçi gıda sektörü için birlikte geliştirme ve birlikte başarma” vizyonunun uygulamadaki güçlü kanıtının ilk çıktısını oluşturdu. Çalıştaydan elde edilecek veriler ışığında, TÜGİP ve paydaşları tarafından “Gıda Sektörü Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemi” oluşturulacaktır.

Fotoğraflar

01.02.2021