TÜBİTAK MAM, SAHA İSTANBUL VE MTA İŞ BİRLİĞİ

-A +A

“Biyoliç Yöntemi ile Nadir Toprak Elementleri (NTE) Kazanımı” konulu proje kapsamında TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE), SAHA İSTANBUL, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Ankara Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve özel sektörün katılımlarıyla toplantı gerçekleştirildi.

Savunma, sağlık, temiz enerji, elektronik, taşıma, petrol arıtımı gibi birçok endüstride kullanım alanı bulan ve dünya çapında kritik öneme sahip olan NTE’lerin kazanımına yönelik gerçekleştirilen bu toplantıda, yapılacak proje çalışmalarında kullanılacak hedef alan ve yöntemlerin yanısıra, izlenecek süreçler üzerine görüşmeler yer aldı. Çalışma alanı olarak, MTA Genel Müdürlüğü ruhsat sahalarından biri seçildi. Önemli bir kompleks cevherleşme içeren bu maden sahasının farklı bölgelerinden ve çeşitli derinliklerden örnekler alınacaktır.

Yapılacak bu pilot çalışma ile, sahada bulunan cevherleşmenin biyoliç yöntemi ile gerçekten zenginleşip zenginleşmediği sorusuna yanıt alınacaktır.

Fotoğraflar

29.03.2021