TÜGİP İçin Geri Sayım Başladı! Gıda Endüstrisinde Yenilikleri Hızlandırıyoruz

-A +A

Yiyecek ve içecek endüstrisindeki ilgili tüm tarafların katılımıyla, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü öncülüğünde bir gıda araştırma, teknoloji ve yenilik topluluğu oluşturuyoruz.
TÜGİP, gıda değer zincirini daha sürdürülebilir, sağlıklı ve yenilikçi olması için çalışan Türkiye'nin önde gelen gıda inovasyon girişimidir.

Gelenekten, Geleceğe…

Gıdada geleneklerimizin zenginliği, donanım ve teknoloji ile birleşiyor.
TÜGİP, yerli gıda üreticilerinin yaratıcı fikirlerini hayata geçirmeleri için, insan kaynağı ve araştırma altyapısını sağlayarak, gıda endüstrisindeki atılımlarımızı geleceğe taşıyor.

TÜGİP, tüketici ihtiyacını, inovasyona çevirmede katalizördür.

2020’nin Kasım ve Aralık ayları boyunca, 71 ili kapsayan 22 bölge için toplam 440 katılımcı ile 17 çalıştay düzenledik. Katılımcıların 100’ü firmalardandı. Gıda sektöründe bölgelerde yapılan Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları hakkında bilgi alışverişi sağladık.

Ar-Ge ve İnovasyon alanında yaşanan problemleri, sektörün bölgesel ihtiyaçları ve karşılaşılan engelleri konuştuk.

Detaylar için, https://tugip.org.tr

https://www.linkedin.com/company/tugip/

TÜGİP Haber videosu

04.05.2021