HADYEK

-A +A

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) kurulan Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK), Kurum bünyesinde gerçekleştirilen tüm hayvan deneylerinin işlemlerinin denetlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak ve merkez içinde uygun cins, kalite ve sayıda deney hayvanı kullanılması sürecinin etik kurallara uygun olarak sürdürülmesini denetlemek amacıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Etik Kurulu Başvuruları için;

  • Deney hayvanlarının kullanımını gerektiren araştırmalarda araştırma desteği için herhangi bir kurum veya kuruluşa başvuracak olan araştırıcıların projelerini, ilgili kurumun belirlemiş olduğu son basvuru tarihinden itibaren en geç 20 gün önce TÜBİTAK Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'na teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Uygun formlar 2 nüsha halinde doldurulmalı ve TÜBİTAK Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığına hitaben üst yazı ekinde TÜBİTAK Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu sekreterliğine ulaştırılmalıdır. TÜBİTAK HADYEK’in sekreteryasını TÜBİTAK HADYEK’in sekreteryasını TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı yürütmektedir.

 

Başvuru:

TÜBİTAK, MAM, Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı

P.K. 21 Gebze 41470 KOCAELİ

Tel: (262) 677 33 00