Projelerimiz

-A +A

Ulusal Projeler:

 1. Fonksiyonel instant çay geliştirilmesi ve sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesi, (2011 - 2014)
 2. Bazı kuruyemiş ürünlerinin raf ömürlerinin belirlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesine yönelik araştırmalar, (2012 - 2015)
 3. Fındıktan katma değerli yeni ürün geliştirilmesi, (2013 - 2015)
 4. Yüksek kalitede aromatik bitki ve baharatların üretimi için sürdürülebilir yeni ve ileri dekontaminasyon teknolojilerinin geliştirilmesi projesi (2102 - 2014)
 5. Türk yeşil çayının kalitesinin artırılması ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, (2008 - 2012)
 6. Ulusal gıda kompozisyonunun belirlenmesi ve yaygın - sürekli paylaşım sisteminin oluşturulması, (2008 - 2013)
 7. Gıda güvenliğinde erken teşhis, tanı ve risk değerlendirme merkezi oluşturulması, (2011 – 2013)
 8. Ulusal Gıda İnnovasyon merkezi oluşturulması, (2009 – 2010)
 9. TÜBİTAK MAM GIDA Enstitüsü'nün gıda güvenliği alanında bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesinin arttırılması: Gıda Güvenliği İçin Mükemmeliyet Merkezi, (2006 – 2009)
 10. Hardaliye içeceğinin üretim yöntemlerinin iyileştirilmesi ve standart üretimi, (2012 – 2013)
 11. Türk boza içeriğinin bağışıklık sistemine ve süt verimi üzerine etkisi, (2011 – 2013)
 12. Meyve suyu ve nektarlarda kalite kontrol çalışmaları, (2010 – 2013)
 13. Özmarka ürünlerinin kalite parametrelerinin belirlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması, (2008 – 2013)
 14. İstanbul Gümrük Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü Akreditasyon Teknik Danışmanlık Hizmeti, (2012 – 2013)
 15. Orman gülü bitkisinden elde edilen deli ballarda grayonotoksin miktarlarının araştırılması, (2012)
 16. Pazarköy/Mengen peynirinin standardizasyonu, (2012)
 17. Nem kontrollü buzdolabı sebzelik prototipinin sebzelerin raf ömrü üzerine etkisinin araştırılması, (2010 - 2011), (2011 - 2013)
 18. Şeker şuruplarında raf ömrü çalışması, (2011 - 2012)
 19. Bulaşık makinelerinde oluşan plastik ve gıda kaynaklı istenmeyen kokuların araştırılması, (2011)
 20. Siyah Türk çayının demlenme sonrası içilme süresinin kimyasal ve duyusal açıdan belirlenmesi, (2011)
 21. Geleneksel fermente bir içecek olan hardaliyenin karakterizasyonu ve klinik uygulama, (2011 - 2012)
 22. Biyolojik numunelerde DEHP ve türevlerinin LC - MS - MS İle tayini, (2011)
 23. Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı seviyelerinin araştırılması, (2009 - 2012)
 24. Yöresel ürünlerin değerlendirilmesi ve katma değerli ürünler haline getirilmesi, (2010 – 2012)
 25. Fındık füresinde tağşişin saptanmasına yönelik analiz yöntemlerinin araştırılması, (2010 - 2011)
 26. Balıklarda malaşit yeşili kalıntılarının izlenmesi, (2010)
 27. Pet şişeyle ambalajlanmış sularda oluşan istenmeyen kokuların araştırılması, (2009)
 28. Raf ömrü süresince meyve sularının antioksidan aktivite ve kalite değişimi, (2009 - 2010)
 29. Süt yağında bitkisel margarin ve diğer yağların tespitini sağlayabilecek rutin ve güvenilir analitik yöntemin geliştirilmesi, (2009 - 2010)
 30. Yenilikçi zeytin ürünlerinin geliştirilmesi, (2009 - 2010) Kenger ve kapari bitkilerinden tüketime hazır kuru çorba formülasyonlarının oluşturulması, (2008 - 2009)
 31. Yenilikçi yöntemlerle yeni fındık ürünlerinin elde edilmesi, (2008 - 2009)
 32. Bazı yöresel süt ürünlerinin ayrılan laktik asit bakterilerinin karakterizasyonu, (2008 - 2009)
 33. Zeytin yapraklarında fenolik bileşiklerin analizi ve yöntem validasyonu, (2008 - 2009)
 34. İnvert şekerde raf ömrü belirleme, (2008 - 2010)
 35. LC - MS/MS Pestisit analiz seti geliştirilmesi, (2008)
 36. Çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirin besin öğelerinin belirlenmesi ve sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesi: klinik araştırma, (2008 - 2009)
 37. Fonksiyonel Gıdalar ve Klinik Araştırma Laboratuvarının kurulması, (2008 - 2009)
 38. Fonksiyonel gıda olarak taze ve gün kurusu kayısının bazı fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesi: Klinik araştırma, (2007 - 2008)
 39. Bazı sebze ve meyveler için MAP çalışması yapılması, (2007 - 2008)
 40. Fındık ilave işleme süreçlerinin (further processing) aflatoksin üzerine etkisi, (2007 - 2008)
 41. Gıda Moleküler Biyolojisi Laboratuvarı kurulması, (2007 - 2010)
 42. Türkiye'ye özgü küf koleksiyonun iyileştirilmesi ve kullanımına yönelik araştırma altyapılarının oluşturulması, (2007 - 2010)
 43. Zeytinyağı ve fındık yağı karışımlarının tanımlanmasında yeni bir yöntemin geliştirilmesi, (2007 - 2009)
 44. Türkiye'de yetişen 18 çeşit fındığın natürel ve kavrulmuş olarak tat, aroma ve duyusal yönden araştırılması ve özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, (2007 - 2008)
 45. Gıdaların raf ömrünün uzatılması için aktif ambalaj filmi geliştirilmesi ve özelliklerinin belirlenmesi, (2007 - 2010)
 46. Adıyaman ve Diyarbakır'da bal üretiminde verim ve kalitenin artırılması, (2006 - 2007)
 47. Kayısının sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesi - klinik araştırma, (2006 - 2007)
 48. Gıda Kalıntı Laboratuvarının kurulması ve akreditasyonu, (2005 -2008
 49. Yenilikçi gıda işleme teknolojileri için pilot tesis kurulması, (2005 - 2007)
 50. Hurmanın yeni ürünlere işlenmesi ve hurma çekirdeğinin değerlendirilmesi, (2005 - 2006)
 51. Gıda güvenliği sağlama sistemi geliştirilmesi, (2005 - 2006)
 52. Çay tohum yağı eldesi ve saponin maddesinin saf olarak elde edilmesi, (2005)
 53. Solar kurutucu prototip geliştirme ve ürün kurutma çalışmaları, (2005)
 54. Zenginleştirilmiş buğday unu ve ekmek örneklerinin bazı vitamin ve mineraller yönünden incelenmesi, (2005 - 2006)
 55. Starter kültür ile üretilen kefirin raf ömrünün uzatılması, (2005)
 56. Gıda sanayi yan ürünleri ve atıklarından biyobozunur malzeme üretimi, (2005 - 2006)
 57. Doğal ve sentetik biyobozunur polimerler kullanılarak gıda ambalaj malzemelerinin elde edilmesi ve uygulama alanlarına yönelik olarak özelliklerinin geliştirilmesi, (2005 – 2008)
 58. Ülkemize Özgü Starter Kültür Geliştirilmesi, (2004 - 2006)
 59. Vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş ekmek ve tamamlanmış tam buğday unu üretimi, (2004)
 60. Çeşitli un, ekmek ve ekmek karışımlarının enerji ve besin öğelerinin bileşimlerinin belirlenmesi, (2004)
 61. Vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş ekmeğin, çocuklar, yetişkinler ve zayıflama diyeti uygulayan bireylerde kan düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi, (2004 - 2005)
 62. Bazı vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş un formülasyonu oluşturulması, (2004)
 63. Zenginleştirilmiş ekmek ve tamamlanmış tam buğday unu üretimi, (2004)
 64. İhracata yönelik siyah zeytin üretimi, (2003 - 2005)
 65. Doğal yöntemle işlenmiş Marmara Bölgesi zeytinlerinin çeşitli aşamalardaki demir içeriğinin belirlenmesi, (2003)
 66. Yüksek aktiviteli bireyler için özel beslenme amaçlı makarna formülasyonu geliştirilmesi, (2003)
 67. Çocuklar için vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş makarna formülasyonu geliştirilmesi, (2003)
 68. Vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş çocuk reçeli formülasyonu oluşturulması, (2003)
 69. Fındıklarda aflatoksin oluşumuna etki eden faktörlerin ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi, (2002 – 2005)
 70. Türk fermente ürünlerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin, antimikrobiyal ve probiyotik özelliklerinin belirlenmesi, (2002 – 2004)
 71. Zenginleştirilmiş - dayanıklı ekmek formülasyonu geliştirilmesi, (2002)
 72. Zenginleştirilmiş ekmek formülasyonu geliştirilmesi T.C.Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Levazım Maliye Okulu, (2001)
 73. Bazı hazır soğuk yemeklerin enerji ve besin ögeleri bileşimlerinin belirlenmesi ve sağlıklı beslenme açısından değerlendirmesi, (2001)
 74. Siyah zeytinde bozulma yapan bazı bakterilerin belirlenmesi ve önlenmesi, (2001)
 75. Uzun süre dayanıklı ekmek formülasyonunun geliştirilmesi ve vitamin - minerallerce zenginleştirilmiş ekmek üretimi, K.K.K. Levazım Maliye Ok. Merk. Kom, (2000 – 2001)
 76. Acil rasyon, müfreze rasyon ve pişmeye hazır rasyon paketleri üretimi protipi çalışması, K.K.K. Levazım Maliye Ok. Merk. Kom, (2000 – 2001)
 77. Diyabetik çikolatalı ürünün formülasyon çalışması ve sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesi, (2000)
 78. Humus’un kimyasal bileşiminin belirlenmesi ve sağlıklı beslenme açısından Değerlendirilmesi, (2000)
 79. Çabuk diyet çorba ürünün formülasyon çalışması ve sağlıklı beslenme açısından değerlendirilmesi, (2000)
 80. Mikroorganizmalar yardımı ile biyobozunur plastik üretim ve gıda sanayiinde potansiyel kullanımı, (1998 – 2000)
 81. Türkiye’nin Tarımsal Mikoflorasını Oluşturan Küflerin Endüstriyel Öneme Sahip Metabolik Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Küf Koleksiyonu Merkezi Oluşturulması, (1996 – 1998)
 82. Önemli ihraç ürünlerinin kalitelerinin korunması, (1994 – 1993)

 

Hayvan Biyoteknolojisi

 1. Saf Hat Yumurtacı Tavuklarda Bazı Verim Özelliklerine Yönelik Markör Destekli Seleksiyon İçin Markör-Qtl Temelli Panel Sisteminin Oluşturulması (2018-2022)
 2. Düşük Kaliteli Çaylardan Tip II Diyabet Riskini Azaltma Özelliğine Sahip Fonksiyonel Gıda Katkı Maddelerinin Üretimi (2015-2018)
 3. Çeşitli Hastalıklar (SSPOE, HEPATİT) İçin Transgenik Fare Modellerinin Geliştirilmesi (2014-1015)
 4. MAM Biyosensör Cihaz Geliştirilmesi (2013-2015)
 5. Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması, Korunması ve Yönetimi (2010 – 2014)
 6. TÜBİTAK MAM GMBE'de Yüksek Patojenik Organizmalarla Çalışmak için Biyogüvenlik Seviyesi 3 Laboratuvar Altyapısının Kurulması (2009 – 2011)
 7. Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması – 1 (TÜRKHAYGEN  -  1) (2007 – 2011)
 8. Modern Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Dondurulmuş Koç Sperması Ve Cinsiyeti Belirli İnek Embriyosu Üretimi (2008 – 2011)
 9. Anadolu Yerli Sığır Irklarının Klonlanması (2005 – 2009)
 10. Transgenik Farelerin Meme Bezlerinde İnsan Gamma İnterferon Salgılanması (2005 – 2008)
 11. Sığır ve Fare Nükleer Transferinde Biyolojik Kaynakları Optimize Etmek İçin Dondurma Tekniğinin Geliştirilmesi (2005 – 2008)
 12. Sığırlarda Klonlama Stratejilerinin Geliştirilmesi (2002 – 2005)
 13. Antianjiogenik Antikanser Uygulamaların İnvitro Olarak ve Hepatosellüler Kanser Oluşturulmuş Transgenik Farelerde in Vivo Olarak Gerçekleştirilmesi (2002 – 2005)
 14. Doğu Akdeniz Bölgesi Domates Seralarında Gövde Nekrozuna Neden Olan Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin Saptanması,  Epidemiolojileri ve Entegre Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar (1999 – 2002)
 15. Hibridoma, Rekombinant DNA ve Transgen Teknolojilerinin Gebze TÜBİTAK’da Kurulması (1987 – 1993)

Bitki Biyoteknolojisi

 1. Ayçiçeğinde İleri Moleküler Yaklaşımlar Kullanılarak Kuraklığa Toleransı Yüksek Ebeveyn Hatların Geliştirilmesi (TAGEM/ 20 / AR-GE / 21 (2021-2024)
 2. Haşhaş Bitkisinde Hücre Süspansiyon Kültürü İle Tebain Üretimi (2017-2019)
 3. Zeytin Bitkisinde (Olea Europaea L.) Kuraklik Stresi Yanitinda Epigenetik Regülasyon (2018-2021)
 4. MAM-CRISPR/CAS9 Teknolojisi İle Tetrahidrokannabinol (THC/Esrar) İçeriği Sınırlandırılmış Kenevir Bitkisi Geliştirilmesi (2019-2022)
 5. Böceklere Dayanıklı Transgenik Mısır Bitkilerinin Geliştirilmesi (2010 – 2015)
 6. Prepatory Steps Towards a GMO Research - ERA – NET (2013 – 2015)
 7.  Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması (2010 – 2014)
 8.  Buğdayda Kuraklıkla İlgili Genlerin İşlevsel Karakterizasyonu ve Mikroarray Analizi (ICGEB) (2010 – 2013)
 9.  Investigation of Possible Uses of Some national rose varieties for landscape and Industrial Purposes (Medical, Cosmetic and Food Sector) (SAN-TEZ)
   
 10. Buğdayda Sarı Pas Hastalığı Dayanıklılık Mekanizmasının Yeni Nesil İki Boyutlu Sıvı Kromatografi Sistemi Kullanılarak Proteom Düzeyinde İncelenmesi (2009 – 2013).
 11. Kışlık Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)'da Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılık İçin Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi (2006 – 2011)
 12. Bitki, Alg ve Mikroorganizmalar Kullanılarak, Hidrokarbonlarla Kirlenmiş Alanları İyileştirilmesinin Araştırılması (2006 – 2010)
 13. Sürdürülebilir Toprak Kullanımı ve Gıda Güvenliğini Artırmak İçin Fitoteknolojiler (COST 859, 2005 – 2010)
 14. Aegilops tauschii’de Tuz Stresine Dayanıklılığı Sağlayacak Yeni Gen Kaynaklarının Belirlenmesi ve Fizyolojik, Moleküler Karakterizasyonu (2005 – 2008)
 15. Buğdayda kuraklık ve Absisik Asitten Sorumlu Genlerin mRNA Farklılık  Gösterim Tekniğiyle Belirlenmesi
 16. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ağır Metal Akümülatör Bitkilerin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
 17. Kâğıtlık Hammadde Nitelikleri Biyogenetik Olarak Geliştirilmiş Kavak Klonlarının Etüd ve Araştırılması II (1999 – 2001)
 18. Pamuk Bitkisine Ağır Metallere ve Mantar Hastalıklarına Karşı Genetik Mühendisliği ile Dayanıklılık  Kazandırılması (1999 – 2001)
 19. EUREKA  -  1322 Cereal Stresstol Projesi- Buğday ve Arpada Abiyotik Stres Toleransı (1998 – 2001)
 20. Hızlı Büyüyen Orman Ağaçlarının Mikroçoğaltımı: Paulownia elongata’nın Endüstriyel Amaçlar için Mikro üretim Sistemlerinin Kurulması (1998 – 1999)
 21. Development of Genetically Qualified Poplar Clones for Paper and Pulp Industries II (1999 – 2001)
 22. Pamukta kuraklık ve yüksek sıcaklığa karşı anlatım yapan genlerin tespit edilmesi ve bu streslere dirençli çeşitlerin geliştirilmesi (DPT)

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknolojiler

 

 1. Unlu Mamül Sektörüne Yönelik Endüstriyel Enzime Ait Ekonomik Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi / İyileştirilmesi (Un-En) (2016-2019)
 2. Tarımsal Atıkları ve Selülozik Biyokütleyi Değerlendirmeye Yönelik Enzim ve Mikroorganizma Geliştirilmesi (2013 – 2016)
 3. Biowaste4SP-  Turning Biowaste into Sustainable Products: Development of Appropriate Conversion Technologies Applicable in Developing Countries (2012 – 2015)
 4. Biyolojik Yöntemle Kömürün Gazlaştırılması ve Hümik Asit (2011 – 2013)
 5. Biyoteknolojik Uygulamalarda Doğal Ürün Kaynağı Ekstremofiller: Mühendislik Prensipleri ile Ozmoregülasyon Stratejilerinin İncelenmesi (2011 – 2012)
 6. Soğuk ve Sıcaklık Stresinin Rhodobacter capsulatus Bakterisinde Hidrojen Üretim Metabolizması Üzerine Etkileri (2009 – 2011)
 7. Biyolojik Yolla Kömürden Humik Asit Üretim Ön Çalışması (2009 – 2010)
 8. Türkiye’de Enzim Endüstrisine Yönelik Mikroorganizma Kaynak Merkezi Altyapısının Oluşturulması (2007 – 2009)
 9. Akaryakıtlar için Ulusal Marker Sistemi Projesi (2007 – 2008)
 10. Stability, Comformational Characterızation and Biocatalytic Applications of Native and Modified  Alkaline Proteases Purified from Alkaliphilic Bacillus Strains (2006 – 2008)
 11. Model Bakterilerde Sitokrom cbb3 Oksidaz Genlerinin ve Yeni Tip Elektron Taşıyıcı Proteinlerin İncelenmesi (2002 – 2004)
 12. Fungal Enzymes on the Production of Whitelined Chipboard: Technological and Economical Implications (2003 – 2005)
 13. The Screening and Developing of Industrial Important Protein Producer Bacteria from Local Ecosystem (2002- 2004)
 14. Novel Electron Carriers in Rhodobacter Species  (Rhodobacter Türlerinde Yeni Tip Elektron Taşıyıcılar (…. – 2003)
   

Tıbbi Biyoteknolojiler

 

 1. COVID 19 (2020-2021)
 2. Kanser Tedavisine Yönelik Monoklonal Antikor (Cetuximab) Etken Maddeli Biyobenzer İlacın Cho Hücre Hattında Geliştirilme ve Üretimi Projesi (2020-2021)
 3. MAM - COVID-19 ve Cd19 Hedefli Car-T Hücre Tedavi Sistemi Geliştirilmesi (2020-2022)
 4. Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı İle Fonksiyonel Canlı Biyomürekep ve Kişiye Özel Yara Örtüsü Üretimi (2020-2022)
 5. Solid Tümörlere Yönelik Ftalosiyanin Tabanlı Yönlendirilmiş Teranostik Moleküllerin Geliştirilmesi (2017-2021)
 6. Kolon Kanseri Tedavisinde Hedeflendirilmiş Gen ve İlaç Taşıyıcısı Yeni Dendritik Nanoyapıların Geliştirilmesi (2019-2022)
 7. ICGEB - Cetuximab-Mediated Molecular Targeted Therapy Through Nanoceiia (2019-2021)
 8. Medikal Biyoteknoloji Araştirma Merkezi Altyapı Kurulumu Projesi (2016-2021)
 9. Kanama Durdurucu Ürünler ve Doku Yapıştırıcı Ürünlerin Geliştirilmesi (2020-2021)
 10. UV Dezenfeksiyon Cihaz Ve Sistemleri Geliştirilmesi (2020-2021)
 11. MAM-Kemik Tedavisi İçin Hücresel Tedavi Temelli Doku Mühendisliği Stratejileri (2018-2020)
 12. MAM-İlaç Taraması İçin Üç Boyutlu Akciğer Kanseri Speroid Modeli Geliştirilmesi (2018-2020)
 13. MAM-Akciğer Kanserinde Lyn Tirosin Kinazın Potansiyel Katalitik Özelliği Bulunmayan Düzenleyicileri Olarak Yeni Terapötik Hücre Penetran Peptidlerin Belirlenmesi (2018-2020)
 14. Glioblastoma Multiforme İçin Ekstrasellüler Vezikül/Serum Tabanlı Tümör Biyomarker Tarama Çalışmaları (2017-2019)
 15. Tersine Genetik Ve Sentetik Biyoloji Yöntemleri Kullanılarak Hücre Temelli Influenza Prototip Aşı Geliştirilmesi (2015-2018)
 16. Biyobelirteç Temelli Akciğer Kanseri Erken Tanı Ve Tarama Sistemi Geliştirilmesi (AKMARK) (2015-2018)
 17. ​İnsana Uyumlu Anti Anjiogenik Rekombinant Antikor Yapılarının Nude Fare Tümör Modelinde Tümör Baskılayıcı Etkilerinin İncelenmesi (DAKİNAT 2) (2015-2016)
 18. Kanser Tedavisinde Kullanılmak üzere Yerli Biyoteknolojik İlaç Geliştirilmesi ve Üretilmesi (2014-2019)
 19. Kanama Durdurucu (Hemostatik) Özellikte Biyomalzemelerin Üretim ve Uygulama Çalışmaları (2014-2015)
   
 20. Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Amacıyla Fizibilite Çalışmalarının Yapılması (2013 – 2014)
 21. Tümör damarlanmasını durdurmaya yönelik (antianjiogenik) insansı antikorların geliştirilmesi (DAKİNAT) (2011 – 2014)
 22. Aşı - Antikor Kompleksi ile Yüklenen Farklı Alt Tipteki Dentritik Hücrelerin Transgenik HBV Farelerdeki Teröpatik Etkilerinin Araştırılması (2011 – 2012)
 23. Hepatit B Aşısı Geliştirme ve Hepatit B Aşılarının Etkinliğini Artırmaya Yönelik Yaklaşımlar (2010 – 2011)
 24. Yeni Oligoelektrolit Temelli Nano Taşıyıcıların Hedefli İlaç ve Gen Salım Amacıyla Moleküler Tasarım ve Hücre Çalışmaları (2010 – 2012)
 25. Terapötik İmmünizasyonların HBV Antijenlerine Toleransın Geliştiği Bir Ortamda Hücresel Cevaba Olan Etkilerinin ve Moleküler Mekanizmalarının İncelenmesi (TARAL  1001) (2009 – 2013)
 26. Inhibition of Recurrence of Craniopharyngiomas by the Controlled Release of Imatinib from Microspheres Composed of Poly (lactic - co - glycolic) Acid Copolymers (PLGA) (2008 – 2011)
 27. Fighting Aneurysmal Diseases (2008 – 2012)
 28. Proteom Araştırma Merkezi Projesi  (2008 – 2010)
 29. İmatinib İçeren Biyobozunur Poli(Laktik - Glikolik Asit) Kopolimeri (PLGA) Mikrokürelerin Kraniofarengiomlarda Nüksü Engelleyebilirliğinin Araştırılması (2008 – 2010)
 30. VEGF/VEGFR - 2 Etkileşimini Engelleyen İki Rekombinant Antikorun (kdr1.3 ve kdr2.6) Karakterizasyonu (2008 – 2009)
 31. Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması - 1 (TÜRKHAYGEN - 1) (2007 – 2011)
 32. Non – Viral Gen Tedavisi Amaçlı Yeni Organik Supramoleküler Nanotüp Vektörler (2007 – 2009)
 33. Antianjiyogenik Antikanser Uygulamaların In Vitro Olarak ve Hepatosellüler Kanser Oluşturulmuş Transgenik Farelerde in Vivo Olarak Gerçekleştirilmesi (2001 – 2006)
 34. İşlevsel Genomik Alanında TÜBİTAK GMBE’nin Bilimsel ve Teknik Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi (2006 – 2009)
 35. Antianjiyogenik Antikanser Uygulamaların In Vitro Olarak ve Hepatosellüler Kanser Oluşturulmuş Transgenik Farelerde in Vivo Olarak Gerçekleştirilmesi (2001 -  2006)
 36. The Use of Biopolymers in the Development of an"Artificial Liver" for Utilization in Liver Failure (2001 -  2006)
 37. Hepatit B Virüsüne Karşı Aşı Geliştirme Çalışmalarında  Anti - idiyotip Antikorların Kullanılması (2002 – 2004)
 38. Ticari Alüminyum - HBV Aşılarının Bağışıklamadaki Etkinliğinin Monoklonal Antikorlar ile Artırılması (1999 – 2000)
 39. Protein ve Biyomembranların Yapı ve Dinamiklerinin 3 - Hidroksiflavon Temelli Flüoresans Problar ile İncelenmesi (2002 – 2005)
 40. Yeni Oldukça Hidrofobik ve Foto - Kararlılığa Sahip 3 - Hidroksiflavonların Sentezi ve Özellikleri ve bu Probların Biyomembran Çalışmalarında Uygulamaları (2004 – 2006)
 41. Characterization of The Serum Albumin Binding Sites by Investigating Their Interaction with  3 - Hydroxyflavone Dyes  (2001 – 2003)
 42. Block Copolymers Synthesis, Polymer Gels and Networks on Their Basis, and Their Use As Emulsifiers or Controlled Release Formulations (1998 – 2000)
 43. Degradable Multicomponent Polymer Systems (2000 – 2003)

Uluslararası Projeler:

 

 1. Improving research capacity of TUBITAK MRC Food Institute on functional foods, nutraceuticals, and natural health products -  NutraHEALTH, (2012 - 2015)
 2. Development of novel and advanced decontamination sustainable technologies for the production of high quality dried herbs and spices, GreenFooDec, (2012 - 2014)
 3. Beneficial effects of dietary bioactive peptides and polyphenols on cardiovascular health in human -  BACCHUS, (2012 - 2016)
 4. A European network for mitigating bacterial colonisation and persistence on foods and food processing environments -  COST Action FA1202, (2012 - 2016)
 5. Resource efficient and safe food production and processing - RESFOOD, (2012 - 2015)
 6. International workshop and study tour and training programmes - UNISWORK, (2012 - 2017)
 7. Total diet study - EXPOSURE, TDS, (2012 - 2016)
 8. EUROFIR - NEXUS, (2012 - 2014)
 9. Investigations on the production of natural phytogenous lecithins and liposomal nano - emulsifiers from sunflower seeds & hazelnut, Ukraine– Turkey, (2011 - 2014)
 10. AB(D) - Updated food composition database for nutrient intake, European Food Safety Authority (EFSA), EFSA - AB, (2012)
 11. Development of a sampling plan for aflatoxin analysis in dried figs, International Nut And Dried Fruit Foundation, (2011 - 2012)
 12. Structure - Function relationship of a new ring finger E3 ubiquitin ligase, a dominant regulator of TGF - b signaling pathway and TGF - b - dependent tumor suppression, (2011 - 2013)
 13. Developing European Standards for bee pollen and royal jelly: quality, safety and authenticity - APIFRESH, (2010 - 2013)
 14. “Why are some molecules sweet?” – NMR investigations on structure - taste relationship as revealed by the interactions between sweetener and water molecules and sweetener - cyclodextrin complexes, (2010 - 2013)
 15. Novel integrated strategies for worldwide mycotoxin reduction in the food and feed chains -  MYCORED, (2009 - 2013)
 16. Enhancing access and services to East European users towards an efficient and coordinated Pan - European pool of NMR capacities to enable global collaborative research and boost technological advancements  -  EAST - NMR, (2009 - 2013)
 17. Study for boza manufacturing and application to the Korean food system, and kimchi manufacturing and application to the Turkish food system, (2009)
 18. Improving the scientific and technological research capacity of Food Institute on safety and technology of food packaging – SAFETechnoPACK, (2008 - 2012)
 19. Towards the harmonisationof analytical methods for monitoring food quality and safety in the food supply chain -  MoniQA, (2007 - 2012)
 20. Improving the processing of four fermented beverages from Eastern European countries – FERBEV, (2006 - 2009)
 21. Food safety and hygiene networking with new EU member states and associated candidate countries – SAFOODNET, (2006 - 2009)
 22. Biochemical mechanisms of hazelnut rancidity and impact on quality, CNR, (2006 -2008)
 23. European food information resource network EuroFIR, (2005 -2010)
 24. Sampling of hazelnuts for aflatoxin analysis, (2005)
 25. Food Safety  -  forming a European platform for protecting consumers against health risks – SAFEFOODERA, (2004 - 2009)
 26. Integration of mycotoxins and toxic moulds in the global system for food safety  -  MYCO - GLOBE, (2004 - 2007)
 27. Improving quality and safety and reduction of cost in the European organic and "Low Input" food supply chains – QualityLowInputFood, (2004 - 2009)
 28. Thermally processed foods: possible health implications – COST 927, (2004 – 2008)
 29. Electronic nose applications in food microbiological analysis and aroma evaluation, (2003 - 2006)
 30. To increase the participation of EC member candidates to the FP6 projects with the help of member countries – FOODLINK, (2004 - 2005)
 31. Heat - generated food toxicants  -  identification, characterisation and risk minimisation – HEATOX, (2003 - 2007)
 32. Biopolyester production from carbon sources and their potential utilization in food preservation -  EUREKA - EUROENVIRON, (2000 – 2002)