Bazı Moleküller Neden Tatlı?” – Tatlandırıcı Moleküllerinin Su Molekülleri Ile Etkileşimlerinin Ve Siklodekstrin Kompleksleri Olarak Özelliklerinin Yapı-Tat Ilişkisi Açısından NMR Spektroskopisi Ile Incelenmesi

-A +A
PROJE ADI : Bazı Moleküller Neden Tatlı?” – Tatlandırıcı Moleküllerinin Su Molekülleri Ile Etkileşimlerinin Ve Siklodekstrin Kompleksleri Olarak Özelliklerinin Yapı-Tat Ilişkisi Açısından NMR Spektroskopisi Ile Incelenmesi
DESTEKLEYEN : TÜBİTAK UİDB
SÜRE : 2010-2013
PROJENİN AMAÇLARI :

Projenin amacı büyük ekonomik ve hayati öneme sahip tatlı moleküllerin farklı moleküler özelliklere (moleküler büyüklük, kimyasal fonksiyonellik, fiziksel esneklik) sahip olmalarına rağmen neden tatlı olarak hissedildiklerine dair özel bir NMR yöntemi kullanılarak ortak bir yapısal özellik tanımlamaktır.

Projede amaç doğrultusunda 18 farklı tatlandırıcı bileşik analiz edilmiştir. 

PROJENİN SONUÇLARI :

Projeden elde edilecek veri ve bilgiler yeni tatlandırıcıların moleküler tasarımlarında değerlendirilerek çok değerli olabilecek, katma değeri çok yüksek yeni ürünlerin ortaya çıkmasında rol alma potansiyeli gösterebilecek temel çıktılardır. Bu tür çok değerli formülasyonların geliştirilebilmesi için bu projede öngörülen temel araştırmaların gerçekleştirilmesi ve elde edilecek bilgi birikiminin takip edecek araştırmalarla pekiştirilmesi elzemdir. 

Fotoğraflar