LC-MS/MS Pestisit Analiz Seti Geliştirilmesi

-A +A
PROJE ADI :

LC-MS/MS Pestisit Analiz Seti Geliştirilmesi

DESTEKLEYEN : Dolunay Teknik Cihazlar ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti
SÜRE : 2008 
PROJENİN AMAÇLARI :

Bu çalışmanın amacı sebze ve meyvelerde 112 adet pestisit kalıntısı bileşeninin LC-MS/MS ve GC-MS teknikleri ile tayini için hızlı ve güvenilir bir analiz metodu geliştirmek ve geliştirilen metodun validasyonunu yapmaktır.

Sebze ve meyve örneklerinde farklı gruplara ait 112 pestisit bileşeni kalıntılarının, minimum numune, solvent, cam malzeme ve kimyasal kullanılarak ekstraksiyonu ve LC-MS/MS ve GC-MS teknikleri kullanılarak tayinleri için pratik bir analitik yöntem geliştirilerek optimize edilmiştir. Geliştirilen analitik yöntem 2002/657/EC Avrupa Komisyonu direktifine göre valide edilmiştir. Ekstraksiyon ve cihaz parametrelerini (LC-MS/MS ve GC-MS) içeren analiz protokolü hazırlanmıştır. 

PROJENİN SONUÇLARI :

112 adet pestisit bileşeninin analizi için valide edilmiş pratik analiz seti.

Fotoğraflar