Türk Yeşil Çayının Kalitesinin Artırılması Ve Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi, TARAL1007

-A +A
PROJE ADI : Türk Yeşil Çayının Kalitesinin Artırılması Ve Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi, TARAL1007
DESTEKLEYEN : TÜBİTAK, TARAL 1007
SÜRE : 2008-2012
PROJENİN AMAÇLARI :

Projenin temel amacı, Türk yeşil çayının tüketimi yaygınlaştırmak ve ekonomik değerini artırmak üzere bilimsel ve teknolojik çalışmalarla kalitesinin iyileştirilmesi, biyoaktif özelliklerinin belirlenmesi, yeşil çay bazlı yeni alternatif ürünler geliştirilmesi ve ürünlerin raf ömrünün belirlenmesidir. Yeşil çayın üretim ve ihracat potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen yurt içinde tüketim alışkanlığının az olması, Türk yeşil çayının tanınmaması, sağlık üzerine etkilerinin yeterince bilinmemesi gibi nedenlerle üretim düşük kalmaktadır. Bu projenin en önemli hedefi Türk yeşil çayının yurt içinde ve dışında tanınmasına, ihracat potansiyelinin arttırılmasına yardımcı olabilecek bilimsel verilerin üretilmesidir.

Proje kapsamında yeşil çayın kalitesinde belirleyici rol oynayan üretim basamaklarının standardizasyonu ve yeşil çayın kalitesine yönelik çalışmalar yürütülmüş, enzim inaktivasyonu ve kıvırma işlemlerinde, işleme parametrelerine bağlı olarak son ürünün kimyasal ve duyusal özelliklerinde meydana gelen değişimler izlenerek standart proses koşulları belirlenmiştir. Yeşil çayın kalitesinin korunması için gerekli ambalaj çalışmaları yapılarak, yeşil çayın farklı sıcaklıklarda ve sürelerde, kimyasal, duyusal ve fiziksel kalite parametrelerindeki değişimler incelenmiş, yeşil çayın raf ömrü belirlenmiştir. Proje sonuçları Türk yeşil çayını kalitesinin artmasına, iç ve dış pazarda tanınmasına, tüketimin artmasına ve sonuç olarak çay üreticilerinin gelirinin artmasına katkı sağlayacaktır. Projede tablet yeşil çay, soğuk yeşil çay içeceği ve yeşil çay pudrası gibi yeşil çaydan Türkiye için katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirilmiştir. Bu ürünler çay için farklı tüketim alanları yaratarak çayın ekonomik değerini, ürün çeşitliliğini artırmıştır.

PROJENİN SONUÇLARI :

• Türk yeşil çayında bulunan biyoaktif bileşiklerin miktarlarının 3 sürgün döneminde, 2009 ve 2010 yılları için belirlenmesi
• Sıcaklık ve süre faktörlerine göre Türk yeşil çayından suya geçen biyoaktif bileşiklerin miktarlarının belirlenmesi, duyusal testlerle uygun demleme koşulunun belirlenmesi,
• Yaş çay yaprağının biyoaktif bileşiklerin miktarları, nem, kül ve mineral içerikleri, enzim miktarları 3 sürgün döneminde, 2009 ve 2010 yılları için belirlenmesi,
• Enzim inaktivasyon işleminin standardize edilmesi,
• Kıvırma işleminin standardize edilmesi,
• Yeşil çay için uygun ambalaj ve depolama koşullarında raf ömrünün belirlenmesi
• Tablet yeşil çay geliştirilmesi ve raf ömrü çalışması
• Soğuk yeşil çay içeceği geliştirilmesi ve raf ömrü çalışması
• Yeşil çay pudrası geliştirilmesi ve raf ömrü çalışması
 

Fotoğraflar