Bazı Moleküller Neden Tatlı?” – Tatlandırıcı Moleküllerinin Su Molekülleri Ile Etkileşimlerinin Ve Siklodekstrin Kompleksleri Olarak Özelliklerinin Yapı-Tat Ilişkisi Açısından NMR Spektroskopisi Ile Incelenmesi

-A +A
Türkçe
Bazı Moleküller Neden Tatlı?” – Tatlandırıcı Moleküllerinin Su Molekülleri Ile Etkileşimlerinin Ve Siklodekstrin Kompleksleri Olarak Özelliklerinin Yapı-Tat Ilişkisi Açısından NMR Spektroskopisi Ile Incelenmesi
Tarih: 
Pazartesi, Mart 31, 2014